היחס בכתיבת עבודות אקדמיות

היחס בכתיבת עבודות אקדמיות

אחת מהטעיות השכיחות ביחס ללימודי חינוך, היא המחשבה שחינוך הוא הוראה. למרות שיש חינוך בהוראה, עדין שניים אלו לא זהים. על מנת להבין את ההבדל בין חינוך להוראה, יש להתייחס לשוני בין תיאוריה לפרקטיקה. תיאוריה היא הבסיס הרעיוני לפעולה מסוימת, תיאוריה היא גם הפנמה והבנה לעומק של תוכן מסוים. לעומת זאת, פרקטיקה היא יותר כלים יישומים להתמודד עם סיטואציה מסוימת. בהתייחס אל חינוך והוראה, לימודי חינוך מהווים את הבסיס התיאורטי בחינוך ילדים. בלימודי חינוך לומדים את מגוון התיאוריות מכלל הדיסציפלינות שכל אחת מהן נוגעת באספקט אחר ביחס לחינוך. למשל פסיכולוגיה תורמת את המאפיינים הנפשיים והתפתחותיים של ילדים בגילאי שונים כאשר הם נמצאים בסיטואציה חינוכית. בהתאם לזאת, הפילוסופיה מלמדת על כל הערכים והאידיאולוגיות ביחס לגידול וחינוך ילדים וסוציולוגיה מלמדת כיצד החברה יצרה את החינוך וכיצד ממסדה אותו. לסיכום, לימודי חינוך הם איגוד  מודלים ואידיאולוגיות שמתייחסים למאפיינים שונים בהם יש לחנך ילדים.

לעומת זאת, הדגש שמושם בלימודי הוראה הוא דגש השונה לחלוטין. לימודי הוראה הנם איגוד של מכלול פרקטיקות ודרכים להעביר חומרים בכיתות. ההוראה היא האופן בו אדם מלמד חומר מסוים לקבוצה של אנשים. בלימודי הוראה ישנם מגוון קורסי לימוד שבהם לומדים שיטות הוראה שונות לקהלים שונים, בנוסף להתנסות בשטח. בלימודי הוראה הסטודנט מחויב לחנוך כיתה וללמד כמה שיעורים על מנת שיוסמך להיות מורה. בנוסף לזאת הוא נדרש לשהות בכיתה ולקיים תצפיות על מורה מוסמך, על מנת שיוכל ללמוד הוראה בתנאי שטח. מכל האמור לעיל, ולאחר שהבנו את ההבדל בין לימודי- חינוך ללימודי הוראה, יש להתייחס להבדלים בין עבודות אקדמיות בחינוך לבין עבודות אקדמיות בהוראה.

אז באמת, מה ההבדל?

אם ניתן להבין את ההבדלים בין לימודי חינוך ולימודי הוראה, ניתן להבין את ההבדלים בין עבודות אקדמיות שנכתבות במסגרת לימודי חינוך ועבודות אקדמיות שנכתבות במסגרת לימודי הוראה. עבודה אקדמית שנכתבת במסגרת לימודי חינוך תעסוק במהות של החינוך וכיצד יש ליישם אותו. בנוסף לזאת, כל אחת מהדיסציפלינות שמבנות את תחום הלימודים של החינוך יכולה להוות כעבודה לדוגמה. כלומר העבודה שתכתב תציג את איך אותה פרספקטיבה של הדיסציפלינה משפיעה על החינוך. מנגד לכך, עבודות אקדמיות שייכתבו במסגרת לימודי ההוראה יעסקו בפן היישומי של החינוך, כלומר בהוראה עצמה ולא בתיאוריה שעומדת מאחוריה. בנוסף לזאת, עבודות שנכתבות במסגרת לימודי הוראה מציגות רמת אפקטיביות של שיטות הוראה שונות או כיצד שיטה מסוימת מתאימה לקהל יעד מסוים.

לסיכומו של דבר, עבודות אקדמיות שנכתבות במסגרת לימודי חינוך או לימודי הוראה משקפות את ההבדלים בין תחומים אלו. כפי שנטען מקודם, לימודי חינוך מהווים את הבסיס התיאורטי והאידיאולוגיה שבחינוך, כמו כן, לימודי הוראה הן יישום המודלים האלו ותרגומם בעבודת השטח. לכן שני תחומים אלו תורמים במיוחד לעבודתו של איש החינוך ושל המורה יחדיו ובלעדיהם פועלו כלל לא היה מתקיים.

סגירת תפריט
נגישות

צרו קשר