סוגי עבודות סמינריוניות וההבדל ביניהן

ישנן מספר סוגי עבודות סמינריוניות. צוות ויקידמיה, שמנוסה בכתיבת עבודות סמינריוניות מקוריות, ינסה לעשות לכם קצת סדר בין סוגי עבודות הסמינריון השונות. ואין לכם שום סיבה להילחץ.

עבודת מחקר כמותית

מתבססת על שיטות מחקר של איסוף נתונים כמותיים, בצורה מספרית ברוב המקרים, המיושמים בניתוח סטטיסטי, לשם הסקת מסקנות. קיימים שני סוגים עיקריים של עבודה זו: מחקר ניסויי הבוחן שונות הנוצרת משינוי התנאים על- ידי החוקר (מניפולציה ניסויית) או מחקר מתאמי הבוחן תופעות שונות כפי שהן, כדי לבדוק התאמה בין משתנים. שיטות המחקר סגורה ומובנות, והנפוצות הן סקרים, שאלונים מובנים בסולם דירוג ותצפיות נתונות מראש. אוכלוסיית המחקר כוללת מדגם גדול. מטרות המחקר הן מציאת קשר בין המשתנים, הצגת עובדות ואישוש או הפרכה של השערות המחקר.

עבודת מחקר איכותנית

מדובר במחקר תיאורי, כשהחוקר הוא בעל התפקיד העיקרי במהלך המחקר. המחקר מתמקד יותר בתהליך ופחות בתוצר. הכוונה היא לפתח מודעות ולהבין מושגים, תיאוריות ומודלים במציאות דרך נקודות דמיון ושוני על סמך הנתונים שנאספו במחקר. שיטת המחקר כוללת ניתוח טקסטואלי של ראיונות עומק, תצפיות פתוחות, מסמכים, תעודות, הקלטות ותצלומים, כלומר השיטה כאן פתוחה וכוללנית.

עבודת מחקר עיונית

מדובר על חיבור, שכתוב של נושא נבחר העוסק באירוע או בסוגיה, אותה הכותב מעוניין להרחיב בהיבט תיאורטי היסטורי או עיוני. הכוונה בעבודה זו היא לבסס את הסוגיה דרך מקורות ספרותיים, להסביר ולהרחיב אותה ולהגיע למסקנות. מטרת העבודה היא רכישת ידע רחב יותר בתחום הלימוד, ויכולתו של הכותב לעבד מידע חדש מטקסטים של כותבים אחרים וליצור דבר חדש. החלק העיקרי בעבודה זו הוא סקירת הספרות, שצריכה להיות כתובה בסדר לוגי ועניינית.

כיצד נבחר בין עבודת מחקר כמותית לעבודת מחקר איכותנית?

כאשר מקטלגים סוגי עבודות סמינריוניות, אין ספק שהסוגים הנפוצים ביותר הן עבודות מחקר כמותיות ואיכותניות. עבודת מחקר איכותנית תהיה רלוונטית עבורנו אם נרצה להתמקד בגורמים ברי סמכא הקשורים לעולם התוכן המחקרי שלנו. כך נוכל לדלות מהם מידע העוסק בדיוק בסוגיה אותה אנו מעוניינים לחקור. עבודה זו מתאימה למי שרוצה לבחון תופעות בצורה עמוקה יותר. לשם כך נזדקק להשקיע זמן רב באיסוף הנתונים ובעיבודם. על החוקר לתת פרשנות רחבה ומפורטת לממצאיו. עבודת מחקר כמותית תהיה רלוונטית עבור מי שרוצה להוכיח חוקיות מסוימת. הוא מאופיין באובייקטיביות, דיוק ושיטתיות, ולכן הוא מצריך מהחוקר לתת הסבר מעמיק של הממצאים ופחות בפרשנותם.

התאמת סוג העבודה הסמינריונית צריכה להיעשות בהתאם לשיקולים של הנושא הנחקר, שאלת המחקר ומטרות המחקר!

צרו קשר למידע נוסף:

סגירת תפריט
נגישות