האם יש הבדל בין כתיבת עבודה סמינריונית באוניברסיטה או במכללה?

למרות ששתיהן שייכות לאקדמיה, יש הבדלים ניכרים בין אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות. ההבדלים מתבטאים בתנאי קבלה שונים, מספר פקולטות, תארים מתקדמים, כמות הסטודנטים שמתקבלים, התכנים שנלמדים ועוד. למרות זאת, יש גם קווי דמיון. גם במכללה וגם באוניברסיטה רוכשים השכלה, סגל ההוראה הוא סגל של אקדמאים מן המניין, ובנוסף  בסוף הלימודים מקבלים תעודה מאושרת על ידי המל”ג.

ישנן סיבות רבות לבחור ללמוד באוניברסיטה או במכללה ולכל אחד יש את השיקולים שלו לבחירה. אחד הקריטריונים המשמעותיים ביותר הוא תנאי קבלה. זה ידוע שבחלק מהחוגים תנאי הקבלה באוניברסיטה נוקשים יותר מתנאי הקבלה של המכללה. תנאי הקבלה באוניברסיטה נוקשים יותר עקב חתירה למצוינות ויוקרה חברתית.

ההבדל השני מתמקד במספר החוגים שניתן להירשם אליהם, כמו כן גם התארים המתקדמים. בגלל שהמכללה היא מוסד קטן יותר מהאוניברסיטה יש בו פחות מקצועות בחירה ביחס אל האוניברסיטה. אותו עיקרון גם מיושם גם לגבי תארים מתקדמים. כיום ברוב מן המקרים ניתן ללמוד לתארים מתקדמים באוניברסיטאות ולא במכללות.

אם ניתן להשוות באופן גורף אוניברסיטאות ומכללות, ההבדלים תמיד יתנקזו אל עיקרון אחד והוא עיקרון הכמות: באוניברסיטאות כמות הנרשמים היא גדולה יותר, המוסד עצמו הוא גדול יותר(יותר בנייני פקולטות) ולבסוף כמות החומרים שנלמדים היא יותר מקיפה. מהשוואה זו בהחלט נראה שהעיקרון המבדיל מתבסס על כמות אל מול איכות. זאת אומרת שהאוניברסיטה מציע יותר לנרשמים אליה מאשר המכללה. אולם נשאלת השאלה, אם טענה זו נכונה האם באמת אוניברסיטה יותר איכותית מהמכללה?

התשובה לשאלה הזו היא שנויה במחלוקת. מאחר שיש האנשים שחושבים שאוניברסיטה היא יותר איכותית ממכללה, ולעומתם יש אלו שאומרים שאין הרבה הבדלים בין השתיים. האמת היא שכל מקרה לגופו ולא ניתן להכליל. יש האנשים שמתאימים ללמוד יותר באוניברסיטה ויש האנשים שמתאימים ללמוד במכללה. כשלשתיהן יש חסרונות וגם יתרונות יחדיו.

ההבדלים בין העבודות הסמינריוניות

שאלה אחרת שכיחה לא פחות היא האם יש הבדל בין עבודה סמינריונית שנכתבות במסגרת מכללה לבין עבודה סמינריונית שנכתבות במסגרת האוניברסיטה. והתשובה לשאלה הזו גם היא נשענת על עיקרון האיכות אל מול הכמות. בגלל שהאוניברסיטה הינה יותר יוקרתית ולה רמה אקדמית גבוהה יותר השאיפה למצוינות משפיעה על טיב עבודות הסמינריון. הכוונה שעבודה סמינריונית שתיכתב במסגרת האוניברסיטה תהיה ברמה אקדמית גבוהה יותר. לעומת זאת, אם פועלים לפי מחשבה זו עבודה סמינריונית שתיכתב במסגרת מכללה תהיה פחות אקדמית בגלל שהרצון למצוינות במכללות פחות בולט. האמת היא שחשיבה זו הינה סטריאוטיפית ואיננה נכונה. אמנם הדגש למצוינות באוניברסיטאות הוא בהחלט בולט יותר אולם זה לא אומר שעבודה סמינריונית יהיו בהכרח טובות יותר מעבודות סמינריון שיכתבו במסגרת המכללה. עבודה טובה היא טובה בעקבות הכותב ולא בעקבות המוסד האקדמי בו נכתבה העבודה.

צרו קשר למידע נוסף:

סגירת תפריט
נגישות