עבודת סמינריון בלימודי משפטים

לימודי משפטים הינם לימודיים אקדמיים העוסקים בלימודי משפט ועריכת דין. בישראל ניתן ללמוד לימודי משפטים לתואר ראשון, שני ודוקטורט בארבע מוסדות אקדמיים (האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת חיפה).

באופן דומה לכלל הפקולטות באקדמיה גם בלימודי משפטים הקוריקולום מבוסס על קורסי חובה, קורסי בחירה וסדנות. בקורסי החובה לומדים נושאי ליבה משפטיים, כלומר תכני בסיס ומבואות. בנוסף לכך, משפט חוקתי, משפט מנהלי, משפט פלילי וכדומה. בנוסף לקורסים אלו ישנם הקורסים הפרוצדוראליים שהם קורסי סדר דין אזרחי, סדר דין פלילי ודיני ראיות. בנוסף אליהם ישנם סוג שלישי של קורסי חובה ואלו קורסים תיאורטיים כגון תורת המשפט, שיטות משפט וכדומה.

באופן דומה גם לקורסי הבחירה מגוון רחב. בקורסים אלו ישנה התמקדות בסוגיות קונקרטיות במשפט, תיאוריות משפטיות ותחומים שאינם נלמדים בקורסי החובה. בהתאם לזאת, בלימודי משפטים ישנם קורסי בחירה וחובה דו-לשוניים בהם לומדים תכנים בשפות העברית והאנגלית. בנוסף לקורסי החובה והבחירה יש עוד שני סוגים של קורסים אקדמיים שהינם סמינרים מחקריים וסדנות.

מבחינת הסמינרים המחקריים כל סטודנט לתואר ראשון בלימודי משפטים מחויב להשתתף בסמינר משפטי בו עליו לכתוב עבודת סמינריון שעוסקת באחד מתחומי המשפט לעומק. מבחינת הסדנות, הסטודנטים עוסקים בתרגול מעשי של החומרים שלמדו במסגרת הקורסים השונים, משפטים מודרכים, הדרכות לכתיבת מסמכים משפטיים ועוד.

בגלל העושר התיאורטי והאקדמי שמאפיין לימודי משפטים יש פער בין עבודת הסמינריון שנכתבות בסמינרים משפטיים לבין עבודת סמינריון שנכתבת במסגרות פקולטות אחרות. עבודת סמינריון במשפטים תדון לעומק בסוגיה משפטית שנלמדה באחד מקורסי החובה או הבחירה ותפורש באמצעות הספרות המשפטית.

הדרך לסמינר משפטי

במסגרת כל סמינר משפטי כל צמד סטודנטים צריכים לבחור נושא אחד מבין מקבץ נושאים. נושאים אלו נכנסים תחת נישה משפטית שבעקבותיה נבנתה הסדנה. על הנושא שנבחר יש לנסח שאלת מחקר והשערות מחקר, חשוב שאלו יהיו מתומצתות ומכוונות מטרה, כלומר שתובן היטב מטרת המחקר. השלב הבא בסמינריון המחקרי הוא איסוף מקורות המידע. המקורות שמהן תיכתב סקירת הספרות יהיו כתבי עט משפטיים מהימנים. בנוסף, על סמך המקורות יתבצע ניתוח או שתוצג תמה משפטית מסוימת שבה הסטודנטים דנים במסגרת הסמינריון.

הפרקים האחרונים בעבודה יהיו פרקי הסיכום, דיון ומסקנות. בפרקים אלו יוצגו הנקודות העיקריות שהועלו לאורך העבודה, התמות החשובות שעלו בניתוח, מענה על שאלת המחקר והשערות המחקר ולבסוף המסקנות שהגיעו אליהן הסטודנטים בעקבות המחקר.

לסיכום, בגלל שהרמה האקדמית של לימודי משפט היא גבוהה למדיי כך גם עבודות הסמינר, אלו עבודות עשירות יותר בידע. כמו כן, בגלל שהנושאים נוגעים לתחומים שונים במשפט, העבודות עצמן מעניינות במיוחד ומגוונות. לסיכומו של עניין, בהשוואה לעבודת סמינריון רגילה לסמינריון משפטי יש אותו מבנה לוגי של פרקים, אולם לעומת זאת, התוכן והרמה גבוהים הרבה יותר מסמינר רגיל.

זקוקים לסיוע
בכתיבת עבודות?

נשמח לסייע, השאירו פרטים:

ויקידמיה | שירות אקדמי לסטודנטים

נגישות

זקוקים לסיוע בכתיבת עבודות?

סבינה וסיון - שירות כתיבת עבודות סמינריוניות בתשלום לסטודנטים

בשיחה קצרה נדע בדיוק כיצד לסייע

ויקידמיה | שירות אקדמי לסטודנטים

זקוקים לסיוע בכתיבת עבודות?

בשיחה קצרה נדע בדיוק כיצד לסייע

סבינה וסיון - שירות כתיבת עבודות סמינריוניות בתשלום לסטודנטים

ויקידמיה | שירות אקדמי לסטודנטים