כיצד מזהים עבודה אקדמית איכותית

כיצד מזהים עבודה אקדמית איכותית

סטודנטים רבים כותבים עבודות מחקר אקדמיות אך לא כל עבודה אקדמית נחשבת לאיכותית. נשאלת השאלה כיצד אפשר להבחין בין עבודה אקדמית איכותית ללא איכותית. לצורך זיהוי עבודה אקדמית איכותית יש לשים לב למספר נקודות.

נקודות לזיהוי עבודה אקדמית איכותית

לצורך זיהוי עבודה אקדמית איכותית יש לשים לב לכך שמבנה העבודה עונה על דרישות האקדמיה וכולל את ראשי הפרקים הבאים: שער, תוכן עניינים, מבוא, סקירת ספרות, ממצאים ומסקנות ודיון וסיכום. כותבי עבודה אקדמית איכותית יקפיד ועל עמידה בכללי המחקר האקדמי ובכלל זה בחירת שני משתנים- תלוי ובלתי תלוי, יגדירו במדויק את אוכלוסיית המחקר ויקבעו הליך נכון לאיסוף הממצאים. לצורך כתיבת עבודה אקדמית איכותית יש לוודא שהעבודה עומדת בכללים טכניים שונים בין השאר כללי הציטוט המקובלים באקדמיה. על עבודה אקדמית איכותית להיכתב בעברית תקינה. כמו כן, על כותב העבודה להפגין בקיאות במונחים מקצועיים בתחום אותו בחר לחקור. מבחינת מקורות צריכה עבודה אקדמית איכותית לכלול אך ורק מקורות אקדמיים( למשל כתבי עת או מאמרים אקדמיים). הכתיבה בעבודה אקדמית איכותית צריכה להיות כתיבה ביקורתית כלומר על הכותב לא רק להציג את ממצאי המחקר האקדמי אלא גם להציג את דעתו האישית על הנושא הנחקר. המקום להבעת דעה אישית הוא בפרק הממצאים והמסקנות ובפרק הדיון והסיכום. עבודה אקדמית איכותית נמדדת גם בהגהה: במהלך כתיבת העבודה נעשות טעויות מסוגים שונים בין השאר שגיאות ניסוח, שגיאות כתיב וטעויות הקלדה. לצורך תיקון טעויות אלה על כותב העבודה לפנות לגורם מקצוע.

חשיבות ההקפדה על עבודה אקדמית איכותית

הקפדה על עבודה אקדמית איכותית מונעת פגיעה מיותרת בציון שיקבל הסטודנט. פגיעה כזו עלולה להביא לפגיה בציון ואולי אף לעיכוב מיותר  בקבלת התואר או תעודת המקצוע. הדבר עלול לעכב את התפתחותו המקצועית של הסטודנט.

לסיכום

סטודנטים רבים כותבים עבודות מחקר אקדמיות אך לא כל עבודה היא עבודה אקדמית איכותית. איכות העבודה האקדמית נמדדת בין השאר בהקפדה על מבנה עבודה הכולל שער, תוכן עניינים, מבוא וסקירת ספרות והקפדה על דרישות המחקר האקדמי ועל כתיבה ביקורתית בעבודה.  

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
 
נגישות

צרו קשר