שיטות מחקר, עבודות סמינריון וסגנונות כתיבה

שיטות מחקר, עבודות סמינריון וסגנונות כתיבה

ההתאמה הנכונה

כחלק מחובה אקדמית, כל הסטודנטים לתואר ראשון כיום נדרשים לכתוב כשתי עבודות סמינריון. עבודת סמינריון היא עבודה אקדמית המשקפת מחקר שנעשה על ידי הסטודנט כחלק מחובת השתתפות בסמינר מחקרי. כמו כן, עבודת סמינריון היא עבודה שמאופיינת בשימוש באחת מבין ארבעת שיטות המחקר הקיימות באקדמיה. זאת ועוד,  בנוסף אל חובת כתיבת עבודות הסמינריון, חייב שעבודה אחת תהיה בהתאם לשיטת מחקר הכמותית. שיטת מחקר כמותית, היא שיטה שבוחנת קשר מתאמי בין משתנים מדידים באמצעות מדדים סטטיסטים. בנוסף לזאת, עבודת הסמינריון האחרת, יכולה להיות בהתאם לשלושת סגנונות המחקר שנותרו: מחקר איכותני, מחקר סקירה ומחקר תיאורטי. כל סטודנט רשאי לבחור בהתאם להעדפות, רצון או אישיות.

להלן פירוט על סגנונות המחקר השונים: מחקר איכותני הוא מחקר שבוחן אירוע בעל משמעות חברתית באמצעות קיום ראיונות עומק; מחקר סקירה הוא מחקר שבוחן נושא מסוים על סמך מחקרי עבר שבחנו אותו נושא בטווח שנים מסוים. ומחקר תיאורטי הוא יישום מודל תיאורטי על נושא מסוים על מנת לבחון השערה מסוימת. כל אחד מסגנונות אלו מציג את מגוון הדרכים שניתן לקיים כיום מחקר באקדמיה. בהתאם לזאת, כמו שניתן לקיים מחקר בהתאם לשיטות מחקר שונות, גם ניתן לכתוב את העבודה בהתאם לאחד מארבעת סגנונות הכתיבה הקיימים. אולם, מה שרוב  הסטודנטים  לא יודעים, כי ישנה התאמה בין שיטת מחקר מסוימת לסגנון כתיבה מסוים, ללא קשר לכתיבה מדעית.

 

סגנונות הכתיבה והתאמתן אל עבודות הסמינריון

באקדמיה כיום ניתן לכתוב בהתאם לארבעה סוגים של כתיבה: תיאורי,אנליטי, טיעוני ולבסוף ביקורתי. הסגנון התיאורי הינו הסגנון השכיח ביותר לכתיבה. זהו סגנון פשוט למדיי ואינטואיטיבי. הסגנון התיאורי כשמו הוא מתאר, ותכליתו לתאר נושא מסוים באופן הפרטני ביותר; בסגנון האנליטי מושם דגש על יכולת לארגן מידע מחדש, מעין סידור הרעיונות בהתאם לדפוס השונה מהדפוס המקורי; הסגנון הטיעוני הוא סגנון מורכב יותר מהשניים הקודמים, בסגנון זה מתווספת דעה אל הכתיבה. תכלית הכתיבה בסגנון זה היא להציג את דעתו של הכותב ולשכנע את הקורא בצדקתה; לבסוף, הסגנון הביקורתי הוא הסגנון שלו החשיבות הרבה ביותר באקדמיה. סגנון זה הוא המורכב ביותר מבין כל הסגנונות היות והוא מציג דו-שיח בין שתי דעות מנוגדות. דו-שיח זה מעבה את הסמנטיקה של הטקסט והופך אותו לעשיר יותר.

בכתיבת עבודות אקדמיות ובפרט עבודות סמינר נעשה שימוש בכל אחד מסגנונות הכתיבה. סגנונות אלו מותאמים אל פרקי העבודה השונים. בפרקים הפשוטים כותבים בסגנון התיאורי, אך ככל שהפרקים נעשים מורכבים יותר נעשה שימוש בסגנונות העשירים יותר בהתאם. כזכור, כיום קיימים ארבעה סוגים של שיטות מחקר באקדמיה: הכמותי, האיכותי,סקירה ותיאורטי. אל סגנונות אלו ניתן להתאים את סגנונות הכתיבה בהתאם לתכלית המחקר. למחקר כמותי מותאמים הסגנונות התיאורי, האנליטי והביקורתי. למחקר האיכותי מותאמים סגנונות הטיעוני,אנליטי וביקורתי. למחקר סקירה מותאמים בעיקר הסגנונות התיאורי והטיעוני ולמחקר התיאורטי מותאמים כל ארבעת הסגנונות.

זקוקים לסיוע
בכתיבת עבודות?

נשמח לסייע, השאירו פרטים:

ויקידמיה | שירות אקדמי לסטודנטים

סגירת תפריט
נגישות

זקוקים לסיוע בכתיבת עבודות?

סבינה וסיון - שירות כתיבת עבודות סמינריוניות בתשלום לסטודנטים

בשיחה קצרה נדע בדיוק כיצד לסייע

ויקידמיה | שירות אקדמי לסטודנטים

זקוקים לסיוע בכתיבת עבודות?

בשיחה קצרה נדע בדיוק כיצד לסייע

סבינה וסיון - שירות כתיבת עבודות סמינריוניות בתשלום לסטודנטים

ויקידמיה | שירות אקדמי לסטודנטים