עבודת סמינריון בקרימינולוגיה, קווים מנחים

עבודת סמינריון בקרימינולוגיה, קווים מנחים

קרימינולוגיה היא תחום מחקר אקדמי שבוחן את הסטייה החברתית בנוסף להתנהגות פלילית. בהתאם לזאת, קרימינולוגיה היא תחום מחקרי משולב שמאגד השפעות של ביולוגיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ומשפט על התנהגות פושעת. זאת ועוד, קרימינולוגיה היא מבין תחומי הלימוד הפופולאריים. תואר בקרימינולוגיה מקנה אפשרות להשתבץ בשירותי האכיפה, החוק והמשפט. בהתאם לזאת, לאחר תואר ראשון שהינו יותר מבואי, ניתן להמשיך ללימודים מתקדמים ולבחור תחום התמחות ספציפי בראייה קרימינולוגית.

בדומה לכל תחום לימודים משולב, סטודנטים לקרימינולוגיה לומדים מגוון רחב של תחומי מחקר שלכל אחד מהם פרספקטיבה אחרת על פשע. לאורך לימודי הקרימינולוגיה סטודנטים לומדים קורסי מבואות, כתיבה-מדעית, קורסים יותר מתקדמים בנוסף להתנסות מעשית. בדומה לשאר חוגי הלימוד, סטודנטים לקרימינולוגיה נדרשים לכתוב עבודות אקדמיות כחלק מדרישות האקדמיה. העבודות החשובות ביותר הנן עבודות סמינריון. עבודות סמינריון הן עבודות מדעיות שנכתבות במסגרת סמינר-מחקרי. סמינר- מחקרי הכוונה למקבץ של כחמישה עשר סטודנטים בנוסף למרצה שעורכים מחקרים במסגרת ההתמחות של המרצה. במסגרת הקורס הסטודנטים צריכים לכתוב עבודות סמינריון.

לסמינר מחקרי ולעבודות סמינריון בפרט ישנה חשיבות אקדמית. אלו עבודות שמאגדות בהן את כלל הפעולות והפרקטיקות שבוגר בתואר אקדמי צריך לקיים. בגלל שקרימינולוגיה היא תחום רב מחקרי ובגלל שעבודת סמינריון היא חשובה לסיום וקבלת התואר, עבודות אלו צריכות להיכתב ברמה גבוהה. על מנת לוודא כתיבה טובה יש להתייחס למספר מאפיינים שספציפית מתקשרים לעבודות מחקריות בקרימינולוגיה.

קווים מנחים לעבודות סמינריון בקרימינולוגיה

השלב הראשון הוא שלב קדם, הכוונה שלב שמקיימים אותו לפני שכותבים את העבודה. שלב זה נעשה לאחר שנבחר נושא לעבודה ונוסחו שאלת המחקר והשערות המחקר. בשלב הזה רצוי גם להתייעץ עם המנחה ולבקש ממנו להמליץ על ספרות מחקרית מהקורס שתתאים לנושא העבודה, בנוסף להכוונה למאמרים מהסילבוס. לפני תחילת העבודה יש לקרוא חומרים בנושא העבודה על מנת לוודא הבנה מלאה של הנושא. כל עבודת מחקר מהווה כמענה והרחבה של עבודות קודמות שנעשו בנושא, לכן חשוב לקרוא על מחקרי העבר. השלב השני הוא קריאה מחדש ורענון של חוקי כתיבה מדעית. עבודות סמינריון נכתבות בדרך כלל בשנה ג’, שנה זו היא השנה האחרונה ללימודים. לעומת זאת, כתיבה מדעית לומדים בשנה א’ לכן ראוי שהסטודנט יחזור על הכללים והחוקים שלמד בשנה א’ על מנת למנוע טעויות לא נחוצות בכתיבה מדעית. השלב השלישי הוא בחירה של שדה תיאורטי מעולם הידע של הקרימינולוגיה על מנת לנתח וליישם בגוף העבודה. לכל נושא קרימינולוגי מותאם שדה תיאורטי שמותאם אליו, לכן יש לוודא שמבינים היטב את התיאוריות הנחוצות על מנת לכתוב את העבודה. גם בשלב הזה מומלץ להתייעץ עם המרצה ולוודא הבנה נכונה של התיאוריות הללו. השלב השלישי והאחרון הוא לוודא כתיבה בהירה וקוהרנטית, ללא שגיאות כתיב ומאוזכרת היטב. מומלץ לתת לאנשים חיצוניים לקרוא את העבודה לפני ההגשה, על מנת לבדוק היכן יש לערוך ולשפר את הכתיבה שבעבודה.

סגירת תפריט
נגישות

צרו קשר